Visa/Dölj Tips och Råd

Kontakta oss direkt!

Telefon: 08-756 69 69

Email: info@skorstensbolaget.se

Renovering och tätning av skorsten

En skorstens design och konstruktion är baserad på olika riktlinjer och krav. Nedan listar vi gällande regler:

• Skorstenen ska vara byggd så att den inte ger upphov till antändning av närliggande byggnadsdelar.
• Skorstenen ska ha en täthet som bibehålls vid skiftande temperatur.
• I och med att låg temperatur orsakar kondens, sotavsättning eller i värsta fall brand, ska skorstenen vara konstruerad så att rökgaserna så långt det är möjligt bibehåller sin temperatur.
• Skorstenen ska tåla de påfrestningar som kan uppstå vid eventuell soteld, då temperaturen i vissa fall kan uppgå till 1000-1200 grader.

Kanaltätning

Kanaltätning genomförs för att eliminera läckage i skorstenens luft rökkanaler. Innan kanaltätning påbörjas filmas varje kanal för att kartlägga skador inför renoveringen. Om skiljeväggar fattas kan vi med hjälp av kamera och motformsteknik gjuta skiljeväggar långt ner i skorstenen utan att behöva genomföra håltagning i väggarna.

Vi kan även plocka upp tegel som ramlat ner och avlägsna andra eventuella hinder med hjälp av skorstenskamera och diverse specialverktyg. Detta arbete genomförs uppifrån taket, vilket medför att vi kan undvika ingrepp från bostadsutrymmen.

Safe-Seal

Här följer en beskrivning av Safe-Seal, som är en säker, ekonomisk och renlig metod för reparation och förebyggande av de skador som kan dölja sig i gamla skorstenar och murstockar.

Läs mer om Safe Seal 

 

 


 

 

 

Tips & Råd

 

Besiktiga och sköt underhållet på skorstenen

En skorsten utsätts för stora yttre och inre påfrestningar. Fukt och kyla kan tära hårt på det yttre murverket men det är insidan som utsätts för den mest extrema påverkan. Tänk på att kontrollera och underhålla skorstenen som sköter viktiga funktioner som ventilation av bad/wc och kök och evakuering av eldstädernas rökgaser.

 

Det är inte ovanligt att skorstenen ovan tak fryser sönder och att stenar och bruk blir löst och ramlar ner och bildar stopp/hinder i ventilation och rökkanaler.

 

Beställ kanalrensning och förstärkningsgjut skorstenskronan ovan tak före tegel och bruk ramlar ner då det försämrar ventilationen och kan vara svårt att rensa långt ner i skorstenen bakom eldstäder och badrum etc. Förstärkningsgjutning av skorstenar kan bespara stora underhållskostnader som annars kan leda till att skorstenar behöver muras om eller plåtslageri

 

 

Utnyttja ROT-avdraget

Du vet väl att ROT-avdraget ger skattereduktion för många skorstensrelaterade jobb för er i villa!

 

 • Tips & Råd

  Tips och råd

  Tips och råd #1

  En skorsten utsätts för stora yttre och inre påfrestningar. Fukt och kyla kan tära hårt på det yttre murverket men det är insidan som utsätts för den mest extrema påverkan. Tänk på att årligen beställa besiktning av din skorsten!

  Tips och råd #2

  Det krävs inget bygglov för nyinstallation eller byte av eldstad, men du måste däremot göra en bygganmälan till byggnadsnämnden i kommunen. Hör med din kommun om vad som gäller i ditt specifika fall!

  Tips och råd #3

  Du vet väl att ROT-avdraget ger skattereduktion för många skorstensrelaterade jobb!

  Tips och råd #4

  En köksfläkts huvudsakliga funktion är att samla upp fett och driva ut matoset från spisen och köket och därmed också hindra att det sprids i bostaden. Förrutom det så suger köksfläkten också upp de stora mängder vattenånga som bildas vid kokning. Har du problem med matos eller dylikt kan det vara värt en inspektion!