Visa/Dölj Tips och Råd

Kontakta oss direkt!

Telefon: 08-756 69 69

Email: info@skorstensbolaget.se

Hur effektiv är Clean-Air24 FTX´s booster, Eco-Heat?

Vi har Vintertestat Clean-Air 24 FTX genom att kyla ner uteluften till -27 grader med hjälp av kolsyreis. Systemet gav då tilluft på drygt +21 grader i lägenheterna. Testet gjordes vid en driftsättning på Heleneborgsgatan i Stockholm.

Med dagens energipriser är uppvärmningen den största driftskostnaden för Brf föreningar och ägare till äldre självdragsfastigheter.Då dessa ofta är av sten och saknar effektiv isolering så hamnar ofta uppvärmningskostnaden på mellan 250 -500 000:-per uppvärmningsässong som är mellan 6-7 månader. Så här finns det ofta pengar att spara.

Unika ventilationssystemet Clean-Air24 FTX återvinner frånluftsenergin och evakuerar effektivt fukt och matos. Istället ger det syrerik luft, upp till 5 ggr renare och dessutom en behaglig komfort med varm tilluft jämfört med kallras från självdragsventilationen. Den föråldrade självdragsventilationen som slösar energi och smutsar ner inomhusmiljön med luft från gatan som innehåller skadliga partiklar från bl.a fordonsbromsar, dubbdäck kan nu varsamt byggas om till hälsosam komfort och boendemiljö.

Clean-Air24 FTX återvinner inte bara energin i frånluften och filtrerar skadliga partiklar. I systemet ingår att lägenheter kan höja standarden från kolfilterfläkt till kopplade köksfläktar vilket direkt evakuerar fett, ånga och stekpartiklar från matos. Installationen av Clean-Air24 FTX är skonsam, värmeväxlare och fläktar installeras i befintligt system och lokalt på skorstenar för kök och bad/wc.

Ingen störande byggnation av nya schakt genom lägenheter och ingen värdefull vindsyta blir förstörd.
Systemet betalar sig självt med en minskad värmekostnad som på sikt ger en årlig vinst.
-Ekonomiskt, Hälsosamt och Klimatsmart!

 

 

 

 

 


 

 

 

Tips & Råd

 

Problem med matos eller bristande ventilation? –kontakta oss för kostnadsfri rådgivning

En köksfläkts huvudsakliga funktion är att samla upp fett och driva ut matoset från spisen och köket och därmed också hindra att det sprids i bostaden. Utöver det suger köksfläkten också upp de stora mängder vattenånga som bildas vid kokning.
Bad/Wc-rum är de fuktigaste utrymmena i en lägenhet och behöver bra ventilation Har du problem med matos eller bristande ventilation eller dylikt

–Ring eller maila oss för en kostnadsfri rådgivning.

 

 • Tips & Råd

  Tips och råd

  Tips och råd #1

  En skorsten utsätts för stora yttre och inre påfrestningar. Fukt och kyla kan tära hårt på det yttre murverket men det är insidan som utsätts för den mest extrema påverkan. Tänk på att årligen beställa besiktning av din skorsten!

  Tips och råd #2

  Det krävs inget bygglov för nyinstallation eller byte av eldstad, men du måste däremot göra en bygganmälan till byggnadsnämnden i kommunen. Hör med din kommun om vad som gäller i ditt specifika fall!

  Tips och råd #3

  Du vet väl att ROT-avdraget ger skattereduktion för många skorstensrelaterade jobb!

  Tips och råd #4

  En köksfläkts huvudsakliga funktion är att samla upp fett och driva ut matoset från spisen och köket och därmed också hindra att det sprids i bostaden. Förrutom det så suger köksfläkten också upp de stora mängder vattenånga som bildas vid kokning. Har du problem med matos eller dylikt kan det vara värt en inspektion!